Word Vriend

Wordt u ook Vriend? Meer dan ooit is het duidelijk dat Verwey Museum Haarlem niet zonder begunstigers kan. Daarom koesteren wij onze vrienden.
U kunt kiezen uit drie typen Vrienden:

Damiaatje – vanaf €30 pp, (partner €50) per jaar

  • Onbeperkt entree tot het museum
  • Uitnodiging voor openingen van exposities
  • Digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes

Poortwachter – vanaf €100 per jaar

  • Onbeperkt entree tot het museum
  • Uitnodiging voor openingen van exposities ​
  • Digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes
  • Één keer per jaar een exclusieve rondleiding

Wilt u ons voor een langere periode substantieel steunen dan wordt u

Goudsmid – vanaf €500 per jaar voor een periode van 5 jaar

  • Alle voordelen van de Poortwachter
  • Een jaarlijkse exclusieve bijeenkomst met alle Goudsmeden in combinatie met een lezing of presentatie of met een speciale gast. Dit biedt u de gelegenheid om de andere leden te ontmoeten, uw interesses te delen en te netwerken.
  • Deze periodieke gift legt u vast via een schrif­te­lijke over­een­komst met het museum waardoor deze fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van inkomen en leeftijd ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en de 52%. Zo betekent een schenking van €500 bijvoor­beeld in belas­ting­ta­rief 42% een jaarlijkse netto uitgave van €237. Meer informatie vindt u hier.

Klik hier om u aan te melden