Museum Haarlem heeft een plan ontwikkeld voor een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlem. Aan dit plan liggen drie belangrijke uitgangspunten ten grondslag:

 

  • Een groot permanent overzicht van 900 jaar stadsgeschiedenis ontbreekt in de stad.
  • De historische stadscollectie van 20.000 objecten ligt in het depot van het Frans Hals Museum en blijft zo voor bezoekers onbereikbaar.
  • Het ontbreekt leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs aan een goede plek om kennis te maken met hun eigen omgevingsgeschiedenis.

Allemaal Haarlemmers

Het is de tweede fase van de herinrichting van het museum, dat de geschiedenis van de stad bewaart en ontsluit aan de hand van recente sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar zijn de entree en zalen op de begane grond grondig gerenoveerd. De volgende stap is het ontwikkelen en inrichten van de vaste presentatie Allemaal Haarlemmers. Museum Haarlem heeft in zijn 

(wissel)tentoonstellingen steeds delen van de geschiedenis behandeld, naast een (ook door bezoekers ervaren) te kleine vaste opstelling van 45 m2. Voor de nieuwe presentatie heeft het museum de hele eerste verdieping gereserveerd. In totaal 320 m2.

Collectie Haarlem

De grote historische stadscollectie met historische en kunstnijverheidsobjecten (Collectie Haarlem), ligt in het depot van het Frans Hals Museum. De collectie leidt daar voor een groot deel een donker bestaan en zal mogelijk zelfs helemaal uit Haarlem verdwijnen. Veel objecten zijn al in langdurig bruikleen gegeven aan musea elders in het land. Museum Haarlem zet zich in om de collectie weer zichtbaar te maken voor het publiek. Objecten die relevant zijn voor het grote verhaal zullen voor de stad worden teruggehaald.

Educatie

Museum Haarlem biedt kinderen en jongeren de gelegenheid oog in oog te staan met de omgevingsgeschiedenis van hun eigen stad en regio. Cito-onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de leerkrachten zelf over onvoldoende informatie beschikt over de lokale geschiedenis.  De nieuwe presentatie biedt aan leerkrachten uit Zuid-Kennemerland de gelegenheid (opnieuw) kennis te maken met de eigen regionale geschiedenis als onderdeel van de nationale. Het ontwerp krijgt een aparte laag die begrijpelijk en aantrekkelijk is voor kinderen. Waaronder een ‘razende reporter’ die de kinderen door de tijd laat reizen.