Systeembeheerder database collectie

Organisatie:

In één van de mooiste straatjes van Haarlem ligt Museum Haarlem. We zijn een snelgroeiend museum dat sterk in ontwikkeling is. Meerdere keren per jaar worden er nieuwe tentoonstellingen gepresenteerd met bijzondere thema’s uit de geschiedenis en het heden van Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast worden er publieksactiviteiten ondernomen. Het werk binnen onze vrijwilligersorganisatie biedt veel ruimte voor eigen initiatief, inbreng en creativiteit. De vrijwilligers vormen een enthousiaste groep collega’s die zich inzet om het museum professioneel en gastvrij te houden. Voor de collectie van ons museum zijn wij op zoek naar een systeembeheerder van het collectiebeheersysteem.

Buurt:

Haarlem – Centrum

Werkzaamheden:

Museum Haarlem heeft sinds 1994 het collectiebeheer uitgevoerd met AdLib. 
In 2019 is de registratie van collectie overgezet in een nieuwe databasesysteem, het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS).
Tot het takenpakket van de systeembeheerder behoort o.a.:
– Het beheer van configuratie van ZCBS Museum Haarlem,
– Het bijhouden van de kennis van de toepassingsmogelijkheden van ZCBS,
– Onderhouden van contact met de gebruikersgroep ZCBS (meer dan 200 musea),
– Aanspreekpunt zijn voor medewerkers belast met collectiebeheer,
– Geven van instructie en ondersteuning aan collectiebeheerders en waar nodig deelnemen aan overleg.

Functie-eisen:

Een zelfstandig werkende, proactieve persoon met een praktische instelling.

Aansturing:

De systeembeheerder rapporteert aan het hoofd Depotzaken

Werktijden:

Zelf in te vullen. Gemiddeld een dag per week en mogelijkheid tot thuiswerken.

Aannameprocedure:

Kennismakingsgesprek

Onkostenvergoeding:

Geen

Scholing/Begeleiding:

Door collega systeembeheer (hoofd Depot) en conservator museum.

Geïnteresseerd?

Stuur uw cv en korte motivatie via email naar onze vrijwilligerscoördinator.