Jouke Broer Schuil

Jouke Broer Schuil 1875 -1960 Hij is geboren in Franeker als derde en jongste kind in het gezin van een musicus. Vanwege zijn romantische voorliefde voor het leger en fascinatie voor Napoleon volgt hij na de HBS een militaire opleiding aan de KMA in Breda, waar hij...

Cornelis Maarschalk

Cornelis Maarschalk 1870 -1954 Als oudste uit een Amsterdams koopmansgezin wordt Cornelis opgeleid voor de handel.    Als hij in 1895 trouwt, is hij makelaar en als lid van de CHU (Christelijk-Historische Unie) klimt hij in 1909 op tot burgemeester van Koog aan de...

Dirk-Jan Enschedé

Dirk-Jan Enschedé 1923 – 2015 Deze telg uit het Haarlemse drukkersgeslacht studeerde weg- en waterbouwkunde in Delft. Hij is sportief aangelegd en doet aan wedstrijdskiën, zeilen en schaatsen. In 1960 trouwt hij met Johanna M.B. barones Taets van Amerongen, met...