Jouke Broer Schuil

Jouke Broer Schuil 1875 -1960 Hij is geboren in Franeker als derde en jongste kind in het gezin van een musicus. Vanwege zijn romantische voorliefde voor het leger en fascinatie voor Napoleon volgt hij na de HBS een militaire opleiding aan de KMA in Breda, waar hij...