Vuilbrief

 

Goed en slecht nieuws
De diagnose of iemand lepra (melaatsheid) heeft – of juist niet – kan in Holland maar op één plek worden gesteld: in de Sint Jacobskapel bij Haarlem. Het is een ziekte waarvoor geen medicijn is. Het is dan ook slecht nieuws voor wie in 1622 deze ‘vuilbrief’ krijgt. Het goede nieuws is dat lepralijders op vertoon van deze vuilbrief onderdak krijgen in het leprozenhuis en mogen bedelen om in hun onderhoud te voorzien.

Klaploper
Hermanus Janzsen uit het Gelderse Heteren is een vaste klant in het leprozenhuis. In nog geen drie jaar klopt hij acht keer aan bij de Sint Jacobskapel om een nieuwe vuilbrief te krijgen. Het heeft er alle schijn van dat hij zijn vuilbrieven verkoopt aan ‘normale’ bedelaars. Met een vuilbrief mogen zij namelijk in de stad ‘metter clappe gaen’. Door giften kunnen ze dan toch in hun onderhoud voorzien. Met het geklepper waarschuwen ze voor hun besmettelijke ziekte.

 

Lees meer

Share This