Mijn Wijk

 23 april – 31 mei 2016

Over de bewoners van Heiliglanden-De Kamp – van 23 april tot 31 mei 2016.

Dwalend door de Heiliglanden en De Kamp ruik je de geschiedenis al in de straatstenen. Vrijwel ieder pand herbergt een onbekend kleurrijk verleden, bijvoorbeeld als stalhouderij, kunstenaarskolonie, ziekenhuis, bakkerij, café, kraakpand of dubieus logement. Museum Haarlem en de wijkraad Heiliglanden-De Kamp willen dat verleden graag vastleggen.
Daarom is een groot aantal wijkbewoners gevraagd naar hun herinneringen. De mooiste anekdotes, foto’s en objecten worden tentoongesteld in Museum Haarlem. De verhalen worden tevens gebundeld in een boekje.

De focus van het project ligt op het betrekken van wijkbewoners van alle leeftijden bij het ontsluiten van de geschiedenis van het alledaagse leven in de Heiliglanden-De Kamp van de twintigste eeuw tot vandaag. Het primaire doel is de wijkbewoners met elkaar in contact brengen en hiermee de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Museum Haarlem heeft als museum van en voor de Haarlemmers de taak deze verhalen voor de toekomst te bewaren.

Share This