Lief en Leed in Haarlems Groen

5 juli 2008 – 25 januari 2009

Lief en Leed in Haarlems Groen maakt op boeiende wijze zichtbaar hoe de verpauperde bolwerken in de negentiende eeuw veranderden in stadsparken en hoe Haarlem daardoor een heel nieuwe uitstraling kreeg. De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk het groen in de stad door de eeuwen heen voor de Haarlemmers is geweest en welke invulling onder andere de beroemde landschapsarchitect Zocher daaraan gegeven heeft. De samenstelsters van de tentoonstelling, Annelies Aerts en Laura van der Wijden, bijgestaan door Marianne Saakes en Lars van den Bosch, hebben op geheel eigen wijze de opbouw, het gebruik en de toekomst van de Haarlemse stadsparken in beeld gebracht. In drie verschillende zalen volgen wij het proces waarbij de bolwerken veranderen en de Kennemerpoort verdwijnt zodat er plaats komt voor meer groen voor de Haarlemmers. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het ‘Lief’ door de vrolijke beelden van het gebruik van de parken, maar ook het ‘Leed’ komt aan bod door de belangrijke rol die de begraafplaats aan de Kleverlaan in de tentoonstelling speelt. Denkt u dat files een eigentijds probleem vormen of dat het van deze tijd is om de drukte van de stad te ontvluchten en buiten van de natuur te genieten? Vergeet het maar. De negentiendeeeuwse Haarlemmers wilden net zoals wij meer groen in de stad. De Kennemerpoort werd afgebroken omdat de vele koetsjes daar regelmatig in file stonden en de stadsparken werden ontworpen omdat men de drukke vieze stad wilde ontvluchten. Een wandeling met het gezin in het park was ook in de negentiende eeuw al een must. ‘Lief en Leed in Haarlems Groen’ laat zien dat de aanleg van groen in een stad van alle tijden is. En zo volgt een logische stap naar het huidige groen in Haarlem waar in de gang van het museum ruimte voor is gemaakt. De tentoonstelling is niet alleen een aanrader voor de museumbezoeker die geïnteresseerd is in het verleden van Haarlem en Zuid-Kennemerland, ook bezoekers die belangstelling hebben voor landschapsarchitectuur zullen zich zeker tot de tentoonstelling aangetrokken voelen. Kom dus in het Historisch Museum Haarlem kijken naar het verhaal over opbouw en afbraak, over romantiek en tragiek, over picknicks en grafzerken; naar een reis door het Lief en Leed in Haarlems Groen. Speciaal voor de leerlingen van de basisschool hebben de samenstellers een programma ontwikkeld. Hierin wordt de rol van het stadse groen getoond, met een speciaal accent op het belang van parken voor kinderen. Ook is er in dit programma aandacht voor de “rites” rond trouwen en begraven en de rol van het groen daar in.
Share This