Haarlem Waterproof

28 maart – 1 november 2015

Al sinds het ontstaan van Haarlem, ruim duizend jaar geleden, was de beschikbaarheid van oppervlaktewater en schoon drinkwater een bron van voorspoed. Maar vanzelfsprekend was dit allerminst.

Om te kunnen profiteren van het water hebben de Haarlemmers het keer op keer moeten overwinnen. Overstromingen, oorlogen en belegeringen, epidemieën, economische groei en verstedelijking hebben hun weerslag op het waterhuishouden en de waterkwaliteit in en om de stad. Dit gold voor het verleden, maar geldt zeker ook voor deze tijd, waarin de gevolgen van de klimaatverandering de grootste dreiging vormen.

Haarlem Waterproof laat aan de hand van historische prenten, schilderijen, foto’s en objecten zien hoe de inwoners van Haarlem en Zuid-Kennemerland leefden met water. Zo is Haarlem in de 15e eeuw een van de belangrijkste biersteden van Holland. Ook de textielindustrie zorgt voor welvaart, maar ook voor vervuiling van het ooit zo zuivere oppervlaktewater.
Kom ruiken waarom veel grachten zijn gedempt, hoor hoe Godfried Bomans pleit voor het dempen van het Spaarne, en proef in het museumcafé het lekkerste drinkwater van Nederland!

De tentoonstelling is toegankelijk voor jong en oud. Iedere laatste zondag van de maand organiseert het museum een gratis rondleidingen over de tentoonstelling.
Bekijk hier de film over de tentoonstelling.
Lees ook: Unieke geluidsopnamen Godfried Bomans ontdekt

Beleef Haarlem Waterproof
Museum Haarlem organiseert bij deze tentoonstelling diverse zomerse activiteiten op en rond het water waarin de geschiedenis van het Haarlems water tot leven komt.
Stadswandelingen Haarlem Waterproof: 27 mei en 22 juli.
Rondvaarten Haarlem Waterproof: 3 juni, 8 juli, 5 augustus & 2 september.
Met het mini-Waterlab kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met de betekenins van water en de stad Haarlem.
En in samenwerking met restaurant STAAL is er een kortingsactie en een fotowedstrijd.

De volgendeinstanties werkten mee an de totstandkomng van Haarlem Waterproof:
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
Drinkwatermuseum
Museum de Cruquius
Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Waterlaboratorium

Share This