Geschiedenis van Haarlem

Vaste expositie

Deze tentoonstelling is een presentatie van de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland.

In de vaste tentoonstelling Geschiedenis van Haarlem worden tien eeuwen stad- en streekgeschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland in beeld gebracht. Hierbij komt de Gouden Eeuw aan bod toen Haarlem een van de machtigste en rijkste steden van Holland was, de 19de eeuw toen de stad door industrialisatie een nieuwe rijke periode kende en de recente geschiedenis tot aan de dag van vandaag. 


De tentoonstelling is onderverdeeld in de thema’s werken, wonen, macht, geloof en kunst en wetenschap, waarbij voor kinderen de weeshuiskamer leuk en leerzaam is. Deze expositie zal uiteindelijk vervangen worden door de nieuwe tentoonstelling Allemaal Haarlemmers die wederom de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland presenteert en waarvan je als ‘gewone’ Haarlemmer ook onderdeel kunt worden.

Share This