Geen cent te makken

26 mei – 4 november 2012

Een verhaal over de armoede in Haarlem: van de middeleeuwse broodbank tot de hedendaagse voedselbank
Conservatoren: drs. Annelies Aerts en dr. Laura van der Wijden

De tentoonstelling ‘Geen cent te makken’ laat zien hoe het begrip armoede zich door de tijd heen steeds anders manifesteert, en hoe wij ons daar voortdurend aan aanpassen. ‘Geen cent te makken’ vertelt het verhaal van de Haarlemmers die in het verleden, maar ook in het heden, net op of onder het bestaansminimum moeten leven. Het is een geschiedenis van de middeleeuwse broodbank tot de hedendaagse voedselbank. Een onderwerp, dat gezien de huidige economische situatie, een grote maatschappelijke relevantie heeft.

Op de tentoonstelling zijn objecten te zien van de Armenzorg, (kerkelijke) armenbesturen, hofjes, charitatieve instellingen zoals de St. Vincentiusvereniging en het Leger des Heils, maar ook verhalen van de armenscholen, de negentiende-eeuwse prostituees en instellingen als Tesselschade – Arbeid Adelt.
De tentoonstelling toont de verborgen armoede, de schaamte en de zelfredzaamheid van diegenen die onder het bestaansminimum moeten leven.

Share This