Een Eeuw Persfotografie

12 mei – 6 november 2011

Spaarnestad Photo, een eeuw persfotografie in beeld
Vanaf 28 mei 2011 is in het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling Spaarnestad Photo, een eeuw persfotografie in beeld te zien, een bijzondere tentoonstelling over het ontstaan van een uniek fotoarchief dat jarenlang in Haarlem gehuisvest was maar sinds maart 2011 is verhuisd naar het Nationaal Archief in Den Haag.

Het bijzondere archief vindt zijn wortels in het rijke drukkerijverleden van Haarlem. Naast de oudste krant van Nederland, de Oprechte Haarlemsche Courant, werden er in Haarlem talloze tijdschriften zoals de Panorama, de Libelle en de Katholieke Illustratie gedrukt door uitgeverij De Spaarnestad. Daarbij gingen foto’s een steeds grotere rol spelen. En waar eenmaal gebruikte foto’s eerst werden weggegooid ontstond langzaam het idee dat foto’s ook meerdere keren geplaatst konden worden. Zij werden bewaard en het archief was geboren. De tentoonstelling brengt door middel van schitterende foto’s de opkomst van de persfotografie in beeld en naast unieke beelden van Sophia Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook foto’s met een sociaal-politieke lading te zien, zoals bijvoorbeeld de laatste foto van president Allende vlak voor zijn executie.

Natuurlijk is er ook plaats voor fotografen die in dienst waren van uitgeverij De Spaarnestad zoals Henk Blansjaar, Henk Hilterman en Jan van Eijk. Maar belangrijker is toch dat het Archief van Spaarnestad Photo een collectie persfoto’s herbergt die uniek is in Europa. En dat wordt op de tentoonstelling door conservator Pina Cardia op een bijzondere manier in beeld gebracht.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt d.m.v. Noord-Hollands Archief Spaarnestad Photo, Jacques Overtoom, Mvr. G.M. Piët – Van der Wijden Dhr. C. Dessing, Gemeente Haarlem, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Kattendijke/Drucker Stichting Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Haarlem Ruigrok Stichting Stichting Meester Cornelis Roozen Fonds Rabobank Haarlem e.o.

Share This