Een Boekje open

27 oktober 2007 – 31 mei 2008

Haarlem kent een rijke traditie van drukkers, uitgevers en schrijvers. De eerste drukkerij was al in 1484 in Haarlem gevestigd. Bekende drukkersfamilies zijn de Casteleyns, de uitgevers van de Opregte Haerlemsche Courant, en de firma Enschedé.

Laurens J. Coster: Haarlemse mythe.
Voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden bestond er al literatuur. Maar deze nieuwe ontwikkeling uit de vijftiende eeuw heeft in de loop der jaren de literatuur de mogelijkheid geboden een grote vlucht te nemen. Dat de Haarlemmer Laurens Janszoon Coster de boekdrukkunst heeft uitgevonden is een mooie Haarlemse mythe, die vele eeuwen gekoesterd is. Ook nu Coster uit de Canon der Nederlandse geschiedenis is verwijderd blijft Coster voor Haarlemmers een belangrijk symbool voor alles wat met het drukken van boeken te maken heeft. Door de eeuwen heen woonden en werkten hier tal van schrijvers. Het eerste lofdicht op Haarlem is waarschijnlijk al rond 1400 geschreven. Daarna is de stad, het Spaarne en de Haarlemmerhout nog vele malen bezongen door beroemde schrijvers als Coornhert, Karel van Mander, Samuel Ampzing, Pieter Langendijk en Pieter Merkman.

In de 19e eeuw woonden hier Nicolaas Beets, Conrad Busken Huet, Frederik van Eeden, Jacobus van Looy en Lodewijk van Deyssel. Ook in de 20ste eeuw is Haarlems literaire traditie bewaard gebleven met schrijvers als Godfried Bomans, Harry Mulisch, Louis Ferron, Lodewijk Wiener en vele anderen.

De tentoonstelling wil van verschillende kanten de verbinding tussen Haarlem, haar schrijvers en de literatuur belichten. Zo zal in zaal 1 aandacht geschonken worden aan Coster (want daar kan geen enkele Haarlemmer om heen), de oudste lofdichten op Haarlem, de Haarlemse liedboekjes en de rederijkerskamers. In samenwerking met de Stadsbibliotheek worden mooie oude boekdrukken tentoongesteld. Het drukproces wordt uitgelegd en de mogelijkheid om zelf te drukken zal worden geboden.

In zaal 2 wordt een ouderwetse studeerkamer ingericht en worden de bibliotheken van Haarlem zoals de Stadsbibliotheek, de Nutsbibliotheek en de Katholieke Openbare Bibliotheek belicht.

En in zaal 3 wordt de doorgaande literaire traditie van de 19e eeuw tot nu toe verbeeld aan de hand van portretten, manuscripten en boeken van 10 Haarlemse schrijvers. Literatuur is dan vooral romantische literatuur. De stad wordt geïdealiseerd en bespot. Citaten zowel positief als negatief zullen de wanden sieren.

De tentoonstelling wordt aangevuld met foto’s van bekende Haarlemmers en hun lievelingsboek. Aan het voortgezet onderwijs zal de mogelijkheid geboden worden de tentoonstelling gericht te bezoeken om iets te leren over de Nederlandse letterkunde overgoten met een Haarlems sausje. De tentoonstelling is op 26 oktober 2007 officiëel geopend door de Neerlandicus Wim Vogel, die o.a. de “Literaire wandelgids van Haarlem” heeft geschreven.

Share This