Allemaal Haarlemmers

Verwacht 2020

1000 jaar Haarlemse geschiedenis
In meer dan negen ruimtes wordt aan de hand van objecten de verhalen uit onze rijke geschiedenis verteld.

Verhalen die gebaseerd zijn op die van bestaande inwoners door de eeuwen heen. Met als doel te laten zien hoe juist die diversiteit aan mensen tot de leefbare, bourgondische en prachtige stad heeft geleid, die Haarlem nu is.

Geen enkel museum toont de verbondenheid tussen de mensen en hun leefwereld beter.

De nieuwe vaste opstelling
Voor deze nieuwe vaste opstelling Allemaal Haarlemmers heeft het museum de hele eerste verdieping gereserveerd: in totaal 320 m2.

Samen met tentoonstellingsbureau Caspar Conijn, onderzoeker en tekstschrijver Anneke van Huisseling en architect Roderick van der Weijden is een plan ontwikkeld waarin het dagelijkse leven centraal staat.

Voor wie?

De tentoonstelling is in eerste instantie bedoeld voor alle inwoners van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Daarnaast zijn ook alle bezoekers aan de stad van harte welkom.

Het museum biedt – als enig museum in Haarlem – de inwoners de gelegenheid om in de volle breedte oog in oog te staan met hun eigen omgevingsgeschiedenis.

Bovendien biedt de nieuwe presentatie leerkrachten en leerlingen uit Zuid-Kennemerland de gelegenheid om de nationale geschiedenis te verbinden aan die van de eigen regio.

De tentoonstelling wordt uiteraard tweetalig opgebouwd voor de groeiende groep buitenlandse bezoekers aan het museum.

Historische objecten en kunstwerken zorgen voor een directe verbinding met onze voorouders en vertellen hoe zij zorgden, vochten, rouwden, werkten, sportten, geloofden, vreeën en feestten. Kortom: hoe zij leefden!

In de opstelling is er speciale aandacht voor kinderen.

Door verschillende zintuigen aan te spreken brengen we de geschiedenis dichtbij.

Alledaagse objecten en persoonlijke verhalen zijn een bron van herkenning en geven vaak aanleiding tot gesprek.

Portrettengalerij Allemaal Haarlemmers

In de hal komt een digitale wand van bekende en onbekende Haarlemmers uit het verleden, elk met hun eigen verhaal.
Deze portrettengalerij wordt aangevuld met Haarlemmers en inwoners van Zuid-Kennemerland uit deze tijd.
Zo bouwen we verder aan de geschiedenis van Haarlem.
Kent u iemand die ook op deze wand mag?
Lees meer op Haarlem schrijft geschiedenis.

Share This