500 jaar Ziekenzorg in Haarlem

24 jun 2017 – 7 sep 2018

Vanaf 24 juni 2017 staat de ziekenzorg in Haarlem centraal. Over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen. Over chirurgijns, Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van de specialisten. Met uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van de Haarlemse ziekenhuizen, met name het St. Elisabeths Gasthuis, in wiens pand het museum is gevestigd.

Vroeger zijn universitair geschoolde artsen schaars en alleen toegankelijk voor de rijken. Deze worden thuis verzorgd, de armen gaan naar de gasthuizen. Het is in de tijd dat er gedacht wordt dat de pest ‘een straf van God’ is. De verantwoordelijkheid voor de ziekenzorg ligt bij de kerk, rijke burgers, familie en directe omgeving. Het is eind negentiende eeuw als de overheid zich ermee bemoeit en Nederland een verzorgingsstaat wordt. Langzaam verbetert de zorg, deze komt echter pas na de Tweede Wereldoorlog echt tot ontwikkeling. Aan bod komen de grote veranderingen in de zorg door de toename van hygiëne en komst van schoon drinkwater. De tentoonstelling schetst ook de huidige tijd waarin weer net als vroeger een steeds groter beroep wordt gedaan op de thuiszorg en de mantelzorg van buren en familie. 500 jaar ziekenzorg in Haarlem is te zien t/m 7 september 2018.

Share This