Nalaten

 

Museum Haarlem in uw testament
Met een legaat of nalatenschap kunt u ervoor zorgen dat ook de volgende generaties in Museum Haarlem kennis kunnen maken met onze bijzondere Haarlemse geschiedenis. Zo krijgen ook toekomstige bezoekers een nieuwe kijk op het heden via het verleden, en leeft de geschiedenis voort. U kunt hieraan een essentiële bijdrage leveren. 

Hoe kunt u nalaten aan Museum Haarlem?
Er zijn verschillende mogelijkheden om na te laten aan Museum Haarlem. Elke vorm is zeer welkom en wij kunnen u helpen om uw persoonlijke wensen te realiseren.

Legaat
Hierbij legt u in uw testament vast dat Museum Haarlem na uw overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed ontvangt. Dit noemen we een legaat. U kunt ook een percentage van uw nalatenschap in de plaats van een bepaald bedrag opnemen. 

Erfstelling
Het is ook mogelijk om Museum Haarlem tot (mede-)erfgenaam te benoemen in uw testament. Museum Haarlem ontvangt dan (een deel van) de uiteindelijke opbrengst van uw nalatenschap, naast uw familieleden, vrienden en andere goede doelen. Dit heet een erfstelling.

Vrijstelling van belasting
Normaal wordt er over een nalatenschap belasting geheven: de erfbelasting. Deze kan oplopen tot veertig procent. Museum Haarlem is, net als veel andere goede doelen, geheel vrijgesteld van erfbelasting, omdat zij is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw volledige gift komt ten goede aan Museum Haarlem.

Speciale wensen
U kunt ook kiezen voor een speciale bestemming waar u aan nalaat. Dat kan iets zijn wat u heel belangrijk vindt of waar uw hart naar uitgaat, zoals een educatief programma of een bijdrage aan de wisseltentoonstellingen of behoud van de collectie.
Wij kunnen met u de doelstelling en wensen bespreken op het gebied van nalaten. Ook kunnen wij u helpen bij de keuze van een betrouwbare notaris. Een deskundige notaris kan u adviseren over de inrichting van uw testament en uiteindelijk uw testament opmaken. Hij of zij kan u informeren over alle mogelijkheden en adviseren over de beste manier om uw persoonlijke wensen vast te leggen.
Heeft u Museum Haarlem opgenomen in uw testament? Laat het ons weten. U kunt een kopie van het gedeelte van uw testament opsturen waarin u Museum Haarlem benoemt. Wanneer u ons in uw testament heeft opgenomen, nodigen wij u graag uit voor speciale bijeenkomsten.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek?
Neemt u dan contact op met Laura van der Wijden, directeur van Museum Haarlem. Zij  bespreekt met u graag uw wensen en mogelijkheden om Museum Haarlem in uw testament op te nemen. Telefoon: 023-5422427 of mail: [email protected]