Missie en visie

Missie

Museum Haarlem bewaart en ontsluit de vroege én recente stadsgeschiedenis om het leven van Haarlemmers en andere bezoekers te verrijken en hen met de stad en elkaar te verbinden. We doen dat samen met de bewoners van de stad, onze bezoekers en tal van bevriende (erfgoed)instellingen.

Visie

Het Museum Haarlem wil een levendig en inspirerend museum zijn dat een actieve rol speelt in de stad. Een museum dat in samenspel met de bevolking wordt gecreëerd en waar bezoekers enthousiast worden gemaakt voor de geschiedenis.